Yokogawa-Rosemount

همانطور که بر همگان واضح و روشن است در حوزه Instrument، برندهای Rosemount و Yokogawa از مطرح ترین تولید کنندگان حوزه ابزار سنجش و دقیق می باشند.

شرکت فراهم تجهیز پیام نماینده انحصاری Rescue Tape در ایران، با بکارگیری تمام ظرفیت های خود سعی کرده است که ملزومات صنعت کشور را تهیه نموده و به سهم خود مانع به وجود آمدن هرگونه اختلال و یا کاستی در امر تولید در صنایع بالا دستی و پایین دستی نفت شود.