نوشته‌ها

نمایشگاه آب – آبان 1395

همایش هم اندیشی، توانمندی و پایدار سازی و نظام مالی و اقتصادینمایشگاه اب و فاضلاب روستایی کشور

شرکت های آب و فاضلاب روستایی سراسر کشور (19 آبان 1395)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


farahamtajhizpayam

غرفه شرکت فراهم تجهیز پیام

 

 

 

 

 

 

 

 


فراهم تجهیز پیام

 

بازدید جمعی از پرسنل شرکت اب و فاضلاب روستایی کشور

 

 

 

 

 

 


تست نوار رسکیو

 

 

 

 

 

 

 

 


غرفه نمایشگاه آب

 

 

 

 

 

 

 

 


لوح تقدیر فراهم تجهیز

 

لوح تقدیر دریافت شده در نمایشگاه آب و فاضلاب روستایی سراسر کشور