Butterfly Valve

نام اصلی

نام فارسی

مکانیزم حرکت Disk

Bidirectional/Unidirectional

Butterfly

شیر پروانه ای

چرخشی Rotary

Bidirectional

پروژه های انجام شده – تصویر

.

نشت گیری شلنگ تحت فشار گاز R134a مربوط به دستگاه شارژ کولر اتومبیل


استفاده از رسکیوتیپ جهت ترمیم شلنگ گان جوشکاری در خط تولید بدنه پراید در پارس خودرو


اعمال نوار رسکیو بر روی خط C2 در محل سایت پتروشیمی مروارید واقع در شهرستان عسلویه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

rescue-morvarid


.

نمایشگاه آب – آبان 1395

همایش هم اندیشی، توانمندی و پایدار سازی و نظام مالی و اقتصادینمایشگاه اب و فاضلاب روستایی کشور

شرکت های آب و فاضلاب روستایی سراسر کشور (19 آبان 1395)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


farahamtajhizpayam

غرفه شرکت فراهم تجهیز پیام

 

 

 

 

 

 

 

 


فراهم تجهیز پیام

 

بازدید جمعی از پرسنل شرکت اب و فاضلاب روستایی کشور

 

 

 

 

 

 


تست نوار رسکیو

 

 

 

 

 

 

 

 


غرفه نمایشگاه آب

 

 

 

 

 

 

 

 


لوح تقدیر فراهم تجهیز

 

لوح تقدیر دریافت شده در نمایشگاه آب و فاضلاب روستایی سراسر کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

نشاندهنده ها

 

(LG)  Level Gauge                                                             

LG بحث مهمی است و از لحاظ قیمت از بقیه   Gaugeها بیشتر است و چون اطلاعاتش مهم است از لحاظ نحوه نصب نیز اهمیت دارد.

LG Tubular Type  

این نوع گیج برای فشارهای تا 5 بار استفاده می شود و این نوع گیج دیگر در صنعت نفت استفاده نمی شود.

 

LG Reflex Type

این نوع LG ها برای خواندن Level به راحتی قرائت نمی شود. برای حالتهایی که مایع و گاز را باهم داریم و به علت بی رنگ بودن سیال مایع قرائت سطح مایع مشکل است، از این روش می توان استفاده کرد. ( با استفاده از شکست نور) گیج باعث می شود که گاز بصورت سفید و مایع کمی تیره تر بنظر برسد.

 

LG Transparent Type

این نوع LG برای سیالاتی که آلوده و کثیف ، لَزِج و خشن هستند.

 

LG Magnetic Type

در این نوع ، سطح سیال را با استفاده از یک شناور مغناطیسی که حرکت آن مطابق با تغییرات سطح سیال می باشد و در داخل یک چمبر (لوله ای که شناور را احاطه کرده) انجام میشود و در نتیجه موجب تغییر صفحات فلاپرها و چرخش 180 درجه ای آنها می شود می تواند سطح بدن را بدون آنکه سیال دیده بشود به اپراتور نشان بدهد.

 

تفاوت رفلکس و Transparent :

Reflex را از یک طرف می توان دید ولی  Transparent از دو طرف دیده می شود.