مطالب توسط farahamtajhiz

about us

 درباره ما این شرکت در سال 1387 به عنوان ارائه کننده کتب،نشریات و مقالات و استانداردهای منتشره در سطح آمریکا و اروپا که توسط انجمن های علمی و ناشرانی همچون IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) API (American Petroleum institute)  منتشر می شد فعالیت خود را آغاز نمود در اردیبهشت ماه سال 1392 با توجه […]

کنترل ولو چیست

Control Valve چیست ؟ صرف نظر از نوع شیر که بسته به شرایط میتواند از انواع مختلف و مکانیزمهای متفاوت استفاده کرد برای داشتن یک کنترل ولو یا شیر خودکار نیاز به یک اکچوئیتور یا عمل کننده داریم . متداول ترین عملگر های مورد استفاده برای شیر های خود کار و کنترل عبارتند از : […]