شرکت Yokogawa (یوکوگاوا) در تاریخ یکم سپتامبر سال 1915 در شهر توکیو کشور ژاپن تحت نام Yokogawa Electric Corporation تأسیس می شود.

Yokogawa (یوکوگاوا) شرکتی پیشتاز در ارائه اتوماسیون صنعتی و راه حل های تست و اندازه گیری می باشد.

با ترکیب تکنولوژی برتر و خدمات مهندسی، مدیریت پروژه، نگهداری، یوکوگاوا ایمنی، کیفیت، قابلیت اطمینان و بهره وری عملیاتی اثبات شده را ارائه می دهد.