پرسش و پاسخ های متداول

سوال –  Rescue Tapeچگونه کار می کند؟

پاسخ – Rescue Tape نوار سیلیکونی هست که فقط به دور خودش می چسبد. متریال سیلیکون با ایجاد کشش و روی هم قرار گرفتن برای همیشه به خودش می چسبد.

سوال – چه میزان از نوار Rescue Tape  باید استفاده گردد؟

پاسخ – به هنگام قرار دادن نوار بر روی هم به صورت 50% به صورت اتوماتیک شما لایه ایجاد می کنید. به عنوان مثال، این برای ضد آب کردن و یا عایق های الکتریکی کافی می باشد، اگرچه اگر 3 لایه ایجاد کنید نتیجه بهتر و مطمئن تری خواهید داشت. برای تعمیر نشتی لوله ها، ایجاد لایه های بیشتر نتیجه قوی تری می دهد. به طور معمول ایجاد ضخامت 3 الی 5 لایه و پیچیدن از 3 الی 5 اینچ هر طرف نقطه خرابی، بیشتر خرابی ها را تعمیر می کند. بسته به نوع شرایط خرابی، ایجاد لایه های اضافی ممکن هست لازم باشد.

سوال – آیا قبل از پیچیدن نوار،باید سطح پروژه موردنظر را تمیز کرد؟

پاسخ – خیر. Rescue Tape به سطح پروژه نمی چسبد و فقط به خودش می چسید. بنابراین مهم نیست که سطح پروژه تمیز یا کثیف باشد. تا زمانی که بتوان Rescue Tape را روی هم قرار داد، به خوبی کار خواهد کرد، حتی در سطوح خیس، کثیف، روغنی….

سوال – از کدام طرف نوار باید پیچیدن را انجام داد؟

پاسخ – Rescue Tape را از هر طرف می توان پیچید چرا که فقط قابلیت چسبندگی به خودش را دارد.

سوال – آیا Rescue Tape هرگز از هم باز می شود؟

پاسخ – اگر به صورت محکم کشیده شود و روی هم قرار بگیرند و دستورالعمل درست انجام شود، Rescue Tape به صورت محکم خواهد ماند و هرگز از هم باز نمی شود.

 سوال – چگونه می توان Rescue Tape را از روی پروژه باز کرد؟

پاسخ – به وسیله کاتر، تیغ یا چاقو. Rescue Tape بعد از باز کردن، هیچ چسبندگی و یا اثر چسبندگی بر سطح پروژه باقی نمی گذارد.

سوال – برای چه مدت تعمیر انجام شده توسط Rescue Tape دوام خواهد آورد؟

پاسخ – باید توجه داشت که فاکتورهای زیادی در انجام یک تعمیر خوب دخیل هستند. بنابراین نمی توان این سوال را به صورت قاطع جواب داد. به عنوان مثال شرایطی مثل : سطح پروژه، شرایط محیط اطراف پروژه و تعداد لایه های پیچیده شده دور پروژه و میزان کشش و محکم بستن نوار بسیار مهم هستند. بنابراین متد و نحوه استفاده مشتریان خارج از کنترل Rescue Tape می باشد.

شرکت Rescue Tape گزارشات متعددی از مشتریان دریافت کرده که تعمیری بادوام برای زمان بسیار بسیار طولانی داشته اند.