سنسور-سطح

سنسورهای سطح برای ترنسمیترها و SWITCH ها (سوئیچ ها)

Displacer Type

کاربرد : دامنه های حدود  10 M و حالتهای 2 فازی – دقت کمی دارند.

DP  Type

کاربرد :دامنه های بالا

UlTra Sonic

درج فرستاده شده برگشته و زمان اندازه گیری میشود.

 

سنسورهای سطح برای S Gauge

شامل 3 نوع زیر می باشد :

Gauge Glass

که این نوع شامل Transparent و Reflex می باشد

Megnetic

در این مدل یک توپ درون محفظه است که با بالا و پایین رفتن سطح این توپ به پره برخورد کرده مگنت شده و سطح قرمز این پره 2 قطعی شده و وقتی توپ حرکت می کند از کنار پره ها ، وقتی قرمز میشوند یعنی سطح تا اینجاست.

Hydrostatic