انواع سطح سنج هایی که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند عبارتنداز :

  • لول (سطح) سنجهایی که جهت نمایش فیزیکی سطح به کار می روند و نمایشگرهای سطح (Level gauge) گفته می شوند.
  • گروه دوم سطح سنجهایی هستند که بصورت گسسته ارتفاع سیال را در یک نقطه معین ، اندازه گیری می کنند و به آنها سطح سنج های گسسته گفته می شود. به عنوان مثال مخزنی که بوسیله یک پمپ در حال پر شدن است را در نظر بگیرید ، در این حالت اطلاع از سطح سیال درهر نقطه از مخزن حیاتی نمی باشد و تنها لازم است زمانیکه سطح مایع به یک نقطه معین می رسد ، پمپ خاموش گردد تا سیال درون مخزن سرریز نشود ، بدین منظور می توان با نصب یک سطح سنج گسسته در ارتفاع مورد نظر ، و قراردادن آن در مدار فرمان پمپ ، پس از رسیدن ارتفاع سیال به نقطه معین ، پمپ را خاموش کرد.
  • در سطح سنج های گروه سوم ارتفاع سیال درون مخزن به طور پیوسته اندازه گیری می شود. این سطح سنجها را ترانسمیتر سطح می گویند.

انواع سطح را بصورت زیر می شود بیان کرد

-LG

LS Switch-

-LT

  • Gauge glass نمایشگرهای شیشه ای
  • Gauge های با شناور مغناطیسی
  • Gauge های با شناور مغناطیسی

1-LS                     LS های شناوری

LS های خازنی و رسانائی

  • Read switch LS های ارتعاشی

LS های با …….متحرک
LS های نوری

سطح سنجی مایعات

از دیگر کمپانی که در صنعت قابل اندازه گیری وکنترل می باشد سطح مایعات موجود درمخازن می باشد این سطح عبارتست از سطح جدایی مایع از سیالات دیگر نظیر گاز یا بخار

وقتی مایعات درون ظرف ریخته می شود حجم و مقدار و سطح آن اهمیت پیدا می کند که میتوان آن را توسط بالاترین ارتفاع سطح مایع اندازه گیری نمود . برای این کمیت واحد خاصی تعریف نشده است و اغلب بر حسب میزان ارتفاع نایع از سطح صفر یا همان واحد طول بیان شده است و یا بر حسب درصدی از حجم مخزن اعلام میگردد.

اندازه گیری و کنترل سطح مایعات داخل مخزن بدین لحاظ دارای اهمیت است که تغییرات این کمیت ارتباط تنگاتنگی با سایر کمیت های قابل کنترل در صنعت نظیر میزان جریان سیال و یا فشار و دمای درون مخزن دارد.

در زیر به تعدادی از تکنینک های رایج ارتفاع سنجی سیالات در صنعت اشاره گردیده است که با توجه به نوع سیال فشار آن، دما، و شرایط دیگر از قبیل چند فازی بودن ، و نوع خروجی تجهیز و … از روشهای سطح سنجی مختلف میتوان استفاده کرد:

روش سایت گلاس

مدل شناوری Floater

تجهیزات جابجا شونده (Displacement)

ترک تیوب

استفاده از روش اندازه گیری فشار و اختلاف فشار

روش لوله حباب ساز هوا یا سیستم Purge

سطح سنج آلتراسونیک

ارتفاع سنج راداری

لول متر خازنی