دما Temperature

دما Temperature 

دما یکی از ویژگی‌های ماده است که میزان گرمی آن را نشان می‌دهد.

واحد اندازه گیری دما

برای اندازه گیری دما، واحدهای گوناگونی از سوی سازمان بین المللی استاندارد تعیین شده است. به عنوان مثال می توان به درجه سلسیوس که با نماد  °C ، درجه فارنهایت که با نماد °F  و درجه کلوین که با نماد  K  نشان داده می شوند اشاره کرد.

میزان دمای سیال نیز بسیار مهم می باشد و کنترل لحظه ای آن از واجبات هر صنعت فرآیندی ای می باشد. در واحدهای تولیدی بخصوص صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته که میزان دما و نحوه گرمادهی نقش بسزایی در کیفیت محصول تولید شده دارد، اهمیت کنترل دما نقش مهم تری پیدا می کند. در واکنش های شیمیایی یا گرما آزاد می شود و یا گرما جذب می شود. وجود سیالات هیدروکربنی در صنایع فوق الذکر اهمیت کنترل دما را دو صد چندان می کند زیرا قابلیت انفجار فوق العاده این مواد باعث می شود در دمای بالا مشتعل شده و زمینه انفجار را ایجاد نماید.

دما

دماسنج (ترموتر) و دماسنجی

دما و دماسنجی از مباحث بسیار مهم در پروسه های صنعتی است . در حقیقت کمتر پروسه کنترلی بدون دما میتوان در نظر گرفت. با توجه به رنج دمائی و نوع کاربرد از روشهای گوناگونی برای اندازه گیری آن استفاده میگردد.

این روشها رامیتوان به صورت تماسی و غیر تماسی دسته بندی کرد. روش تماسی درحقیقت از تماس یک سنسور که میتواند از ترموکوپل یا PT100 باشد استفاده کرد. این روش اندازه گیری درمدلهای آنالوگ بیشتر به روش بیمتال یا Gas-Filled که از یک حباب و لوله موئین درست شده است انجام میشود که به ترموتر یا دماسنج گازی مشهور است روش اندازه گیری غیر تماسی بیشتر بر اساس مقدار تابش که جسم هدف از خود به محیط ساطع میکند استفاده میشود این دماسنجها به پیرومتر یا ترموتر تفنگی یا لیزری مشهور هستند. دلیل استفاده از واژه لیزری استفاده از باریکه نور لیزر برای مشخص شدن هدف می باشد.

در این دسته بندی از تجهیزات میتوان از انواع کنترلرهائی که برای دما طراحی شده اند به نام PID کنترلر مشهور هستند نیز نام برد. این روش کنترل دما نسبت به نمونه های ترموستهای قدیم بسیار پیشرفته تر میباشد.

دما در کشور ما با مقیاس درجه سانتیگراد اندازه گیری میگردد در عین حال در برخی کشورها که مقیاس دیگر نظیر فارنهایت نیز بسیار معمول میباشد و همچنین درمعادلات فیزیکی معمولاً از مقیاس کلوین استفاده میگردد.

 

ترموول Thermowell :

المان بی متال برای اینکه در اثر عبور جریان بر اثر گرما خر اب نشود و داخل ترموول قرار میگیرد.

متریال  مورد نیاز  طبق استاندارد          S.S       316

نوع ترموول

Flange        فلنجی

Threaded     پیچی یا (Scrwed)

شکل ترموول : شکل بایستی بصورت Tapred (مخروطی شکل) باشد . نوک ترموول خیلی مهم است . ضخامت وقتی کم باشد .دما بهتر است . مقاومت WELL بالا می رود.

ساختمان ترموول : می بایستی Slaid Bar Stock باشد و Drilled شده باشد

یعنی یک لوله توپری که ما خودمان آن را سوراخ می کنیم . پس محکم است . خود المان (Stem) حالت فنری داشته تا به مجرای Well برود.