دستورالعمل استفاده

 دستورالعمل استفاده

  • Rescue Tape  را دور نقطه مورد نظر بپیچانید و در نظر داشته باشید که باید تا حد نهایت نوار را کشید. Rescue Tape  را در اولین دور بر روی خود بپیچانید و در دورهای بعدی به صورت 50% بر روی لایه قبل بپیچانید.برای تضمین کار حداقل 2 برابر آنرا بکشید و برای نشت های پرفشار تا نهایت امکان کشش ایجاد کنید. هر چه قدر محکم تر بر روی  پروزه مورد نظر پیچیده شود، نتیجه سریع تر و قوی تری خواهد داد.

نکته : در نظر داشته باشید که از 3 الی 5 اینچ از هر طرف مکان موردنظر بایستی پیچیدن آغاز و اتمام گردد. نوار حداقل باید 3 تا 5 لایه پیچیده شود.

Tape for Instruction

  • همینطور  Rescue Tapeرا روی پروژه موردنظر بگردانید به طوری که 50% آن بر روی خودش قرار بگیرد. بنابراین 50% عرض آن به وسیله لایه بعدی ( پیچش بعدی) پوشانده خواهد شد. اولین و آخرین گردش بایستی 100% و به طور کامل بر لایه قبل قرار بگیرد. بسته به نوع پروژه، ممکن است ایجاد لایه های اضافی لازم باشد.

Tape Instruction

  • ایجاد تغییرات و باز و بستن Rescue Tape بر روی پروژه فقط در چند ثانیه اول بعد از بستن مناسب می باشد. تلاش برای باز و بسته کردن بعد از 1 دقیقه توصیه نمیشود.

نکته : جهت اطمینان و پرهیز از ایجاد حباب در زیر فشار، بسیار مهم است که هنگام اجرا Rescue Tape را تا بیشترین حد امکان بکشید و نهایت کشش را ایجاد کرد.

نکته 2: در صورت استفاده به عنوان عایق الکتریکی، نیازی نیست که تا نهایت کشش ایجاد شود.

Instruction rescue


leak

نشتی های فشار بالا  High Pressure Leaks

برای نشتی های فشار بالا ممکن است اضافه کردن لایه های اضافی لازم باشد.

بیشتر نشتی ها با 3 تا 5 لایه و پیچیدن 3 الی 5 اینچ در هر طرف ناحیه نشتی، برطرف می شوند.

برای دوام بیشتر می توان لایه های بیشتری از نوار Rescue را بر روی پروژه موردنظر پیچید


عایق نمودن الکتریکی Electrical InsulationElectrical insulation tape

برای عایق نمودن سیم کشی های الکتریکی و کابل ها لازم نیست که نوار را محکم بکشید.

در حقیقت هنگامی که نوار را محکم نمی کشید مقاومت و استحکام بیشتری در مقابل سایش پیدا خواهید کرد.


نوارسیلیکونی

سطوح انعطاف پذیر Flexible Surfaces

وقتی ما Rescue Tape را بر روی سطوح انعطاف پذیر اعمال می کنیم،

با توجه به انعطاف پذیری تحت فشار، نوار Rescue پس از همجوشی و جذب شدن قابل انعطاف باقی خواهد ماند.

.