ترانسمیترها

transmiter1

 

PRESSURE  TRANSMITTER  (pt)

شامل دو قسمت می باشد

1- اجزای مهم یک ترنسمیتر که خود شامل 3 نوع می باشد

کیس – سنسور – آپشن

Case:

1- Die – Cast aluminum

2- 304    S.S

Sensor:

1- Diaphragm

2- Pizo

3- Bordoun

 

Option

1- Local Iudicator   (LCD)

2- دیافراگم سیل

3- Oper Range Protector

 

 

2- واحد اندازه گیری

دامنه اندازه گیری در یک PT اهمیت بیشتری نسبت به TT می باشد. چون PT تاثیر مستقیم بر روی دقت اندازه گیری دارد . مثلا اگز 0-100 Bar داشته باشیم و Oper=So  Bar باشد میتوانیم رنج را 0-100 بگیریم ولی چون در این حالت دامنه زیاد شده خطا بیشتر است چون در اینجا بحث حرکت است و نمیتوان بالاترین مقدار راگرفتم.

Differential Pressure Transmitter     (DPT)

DPT

برای اندازه گیری اختلاف فشار در دو نقطه از فرایند ( دو خط، دو نقطه ، از یک مخزن) استفاده میشوند.

LT  (DPT)

 

مبنای اندازه گیری سطح ، اختلاف فشار است .

FT (DPT)

مبنای اندازه گیری دبی ، اختلاف فشار است.