کتاب نمایشگاه به انگلیسی

با توجه به حجم بالای فایل کتاب انگلیسی بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، جهت سهولت دریافت و مشاهده کتاب را به 9 پارت تقسیم بندی کرده ایم.

شما می توانید جهت دریافت هر کدام از قسمت ها بر روی لینک آنها کلیک فرمائید

صفحه 1 الی 12 کتاب

صفحه 13 الی 70 کتاب

صفحه 71 الی 121 کتاب

صفحه 122 الی 229 کتاب

صفحه 230 الی 330 کتاب

صفحه 331 الی 439 کتاب

صفحه 440 الی 579 کتاب

صفحه 580 الی 700 کتاب

صفحه 701 الی 872 کتاب